Bedriften ble grunnlagt i utgangen av 2018 med en visjon om å gi avfall verdi nok til at folk flest plukker det opp i sin hverdag. Målet var en applikasjon som skal belønne daglig opprydding; en digital panteløsning for avfall på avveie. 

Men hva er vel en idé uten kompetanse, erfaring og testing ?

Vi valgte å søke etter muligheter for å påvirke til å rydde opp, uten krav til kapital eller større samarbeid. Dette akkumulerte i et titalls ryddeaksjoner med bedrifter, idrettslag, organisasjoner og "åpne for alle-aksjoner", vi ble også en del av Holmenkollen Skifestival for å rydde opp i marka. Under Strandryddeuka stod vi på Egertorget sammen med Team Rubicon og LOOP for å opplyse folk på farten om utfordringene med forsøpling. Her var vi også en del av daglige ryddeaksjoner hele uka.

Hva vi lærte i 2019:

Den stereotypiske rydderen: 1 småbarnsmoren som er bekymret for barnas fremtid, og som samtidig går mye tur og: 2 spesielt miljøbevisst ungdom og unge.

 

Ryddeaksjoner med organiserte grupper er en god arena for å påvirke mennesker som i utgangspunktet ikke er blant de "engasjerte" rydderene til å rydde.

 

Bidrag til større arrangement som en liten aktør er krevende, og det er utfordrende "å bli sett" og få deltakers oppmerksomhet. Samtidig gir hver gode dialog energi til å gjøre det igjen.

"Er det folk, er det søppel" Vi har hatt fokus på å rydde​ i nærområdet, ikke nødvendigvis på stranda eller langs elva. Det er fordi vi mener at der det beveger seg folk, blir det akkumulert søppel. Dette er essensielt for å påvirke folk i hverdagen, det må være vits, og være målbart! Dette har vi til dels fått bekreftet gjennom aksjonene våre i 2019.

 

Tankesettet til folk flest er at det er relativt ryddig i deres nærområde. Det å få folk flest til å ta den personlige reisen fra å ikke "se" forsøpling i sin hverdag, til at dem får på et par "søppelbriller", krever differensierte virkemiddel. Vi har vært så heldige å få med oss Clean Sounds ved flere anledninger, samt premier fra flere flotte samarbeidspartnere til konkurranser. Vi ønsker ikke å bruke pisken, men heller å motivere med belønning til gjentagende bidrag.

 

"Er det farlig?" Ikke i utgangspunktet, men vi har opplevd at opprydding kan være farlig. I urbane områder kan både trafikk, bygningsarbeider, terreng og elveløp gjøre områder utfordrende å rydde opp. Noen gjenstander skal en ikke rydde opp om de kan utgjøre en risiko; tunge- og skarpe gjenstander og spesielt ikke sprøytespisser. Dette er viktige element for uorganisert opprydding der dette ikke blir introdusert muntlig.

Så, hva skjer i 2020:

Vi har med bakgrunn i erfaringene fra 2019, utviklet vår første versjon av Empact, en mobilapplikasjon som belønner uorganisert opprydding og rapportering av forsøplede områder. Denne testes for tiden av engasjerte ryddere, og lanseres i utgangen av April. Det planlegges spennende pilot-prosjekter med bruk av Empact mot bedrifter og organisasjoner. Ellers planlegger vi gjennomføring av 20+ oppryddinger med idrettslag i deres arena, og 10 større oppryddinger med bedrifter i nærområdet deres. Holmenkollen Skifestival har vi nettopp vært en del av, og til tross for advarsler og reduserte mengder mennesker, delte vi ut mat og drikke i retur for folks avfall. Vi gjennomførte også en opprydding søndag. :)

 

"For å OPPLYSE om og GJØRE noe med forsøpling i ditt nærområde!"

- Emil Blattmann

Hvem er vi?

prosjektpartnere 
sponsorer
IN_PANTONE.png
Spørsmål?

© 2020 Empower Clean City

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon