Discovery Network Norway - IMPACT DAY

Flott dag, hvor vi både plukket og forklarte konseptet for å bevisstgjøre næringsliv og ansatte om forsøpling og motivere til å gjøre noe med det, i nærområdet og på global skala


1. Hvorfor trenger vi å rydde opp

- Lokale/globale utfordringer med forsøpling


2. Hvordan vi inspirerer

- En konkurranse i og mellom selskap om å plukke opp flest kg avfall


3. Hva vi gjør

- Lokal opprydding med global påvirkning


4. Presenterer det målbare resultatet

- Veier og sorterer avfallet0 visninger
IN_PANTONE.png
Spørsmål?

© 2020 Empower Clean City

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon